သင်ခန်းစာများ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် မန်ဘာဝင်လိုက်ပါ

1 Month Plan

5,000 Ks
 • ၆ လ သင်ယူခွင့်
 • သင်တန်း ၆ ခုပါဝင်ပြီး
 • Resource များ Download လုပ်ခွင့်

6 Months Plan

25,000 Ks
 • ၁ လစာ အခမဲ့
 • ၆ လ သင်ယူခွင့်
 • သင်တန်း ၆ ခုပါဝင်ပြီး
 • Resource များ Download လုပ်ခွင့်

1 Year Plan

50,000 Ks
 • ၂ လစာ အခမဲ့
 • ၁ နှစ် သင်ယူခွင့်
 • သင်တန်း ၆ ခုပါဝင်ပြီး
 • Resource များ Download လုပ်ခွင့်
Popular